ZBABĚLEC

Jde o příběh člověka, který maturuje v roce 1938 za 2. republiky a na vysokou školu jde na počátku protektorátu. Po zavření vysokých škol pracuje jako protektorátní úředník a je ovlivněn všemi nástrahami tohoto období. Po válce jde pracovat na ministerstvo, vystuduje vysokou školu a vstoupí do komunistické strany. A to vše i přes protesty rodiny, která se na tehdejší skutečnost dívá negativně. Postupně postupuje i na funkčním žebříčku, dělá některé kroky, které se mu příčí, ale situace je vyžaduje.  Na jedné straně je drcen prostředím, ale na druhé straně jej využívá i ve svůj prospěch.  Po roce 1989  odchází do penze a pomáhá privatizovat pro své děti a příbuzně strojírenské fabriky.
Kniha představuje pohled na českou historii 20. století prostřednictvím různých postojů, činů a střetů postav této knížky. Historie je dokreslována i tehdejším denním tiskem, a tak jsou uváděny i některé události nepříliš všeobecně známé.
Určeno především pro zájemce o českou historii a politiku dvacátého století a vývoj názorů a postojů v tomto období.