Trable...

Příběh  o 5 kamarádech, kteří se scházeli v hospodě při partičkách mariáše od konce šedesátých let, kdy dokončovali vysoké školy až do současnosti. Tam diskutovali o životě a toto téma se postupně měnilo od studia a dívek, po rodiny, pracovní problémy až k nemocím a úmrtím. Patřili do generace, která se narodila po válce,  do zaměstnání nastupovala za normalizace a na vrcholu kariery byla v polovině života koncem osmdesátých let.  Zásadní změna , která přišla v roce 1989 jejich život zcela změnila i včetně toho co se týče preferencí, zájmů a potřeb. Dokáže se tomu člověk přizpůsobit? Někdo ano, někdo ne a někdo ani nechce?  Jak dál pokračovat? Podobně jako předtím? Nalézt šikovně nové možnosti?  Nadávat na zmarněný život?  Pociťovat a neunést změnu?